Website Archeologie en Kunst
  Home      Een andere kijk op kunst en religie     OntcijferingVinčaschrift    Tatoeages Ötzi   De Halaf cultuur
Beeldje St. Geertruid     Kunst    
15-10-2020 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 

Op deze website kunt u, door op bovenstaande links te klikken,  informatie te vinden over onderstaande onderwerpen.
Mijn boek 'Een andere kijk op de Kunst en Religie uit de Oude Steentijd' 
In dit boek neemt de schrijver u mee op een  ontdekkingsreis.  Een reis langs kunstuitingen uit de Oude Steentijd. Hoe kunnen we ze interpreteren en waarin gelooft de eerste moderne Europese mens?  
De schrijver Marius Meulenberg is Civiel Ingenieur. Zijn belangstelling voor de archeologie groeit door jaren lang zoeken op akkers in Zuid-Limburg en België. Daar vindt hij veel prehistorische artefacten. 
Hij is ook professioneel beeldhouwer en is daardoor gewend om nauwkeurig waar te nemen. Hij maakt kennis met de beeldtaal uit de prehistorie, wat leidt tot een andere kijk op de kunst en religie uit de Oude Steentijd (het Paleolithicum).    

Op webpagina 'Een andere kijk op de Kunst en Religie' kunt U in het boek bladeren en de boekbespreking lezen van Dr. Annine van der Meer. U kunt hier ook het boek aanschaffen voor € 24,50
inclusief verzendkosten binnen Nederland.
 
Mijn boek 'Ontcijfering van een belangrijk deel van het Vinčaschrift  en de Bandkeramische schrifttekens'
De ontcijfering van het Vinčaschrift en de Bandkeramische schrifttekens was slechts mogelijk omdat men dezelfde schifttekens gebruikte als in het Jong Paleo. Het zijn pars pro toto of stileringen van de kenmerkende lichaamsdelen waarmee men in het Jong Paleo de goden aanduidde. Zij zijn naakt en hebben dus geen attributen waaraan zij herkenbaar zijn. 
Feitelijk ben ik aan de ontcijfering van het Vinča schrift begonnen om te onderzoeken of mijn eerdere conclusies t.a.v. de kunst, de beeldtaal, de goden, de pars pro toto en de schifttekens uit het Jong Paleo juist zijn. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit.  Als mijn inzichten t.a.v. het Jong Paleo onjuist zijn zou er nu geen zinnige ontcijfering zijn van de tekens op de vele onderzochte voorwerpen uit de Vinča en Bandkeramische cultuur. Het Jong Paleo is dus een steen van Rosettta gebleken.

 

   
Onderzoek naar de tekens op ijsmummie Ötzi
Op het lichaam van 5.300 jaar oude ijsmummie Ötzi staan 61 lijnen getatoeëerd. Het tatoeëren van Ötzi is mogelijk gedaan als een vroege vorm van acupunctuur als behandeling voor de artrose waar de man aan leed. Maar deze therapeutische verklaring biedt geen antwoord op de vraag waarom de tatoeages zijn gemaakt als lijnen die vijf verschillende tekens vormen. Hiervoor is geen medische noodzaak.
Waarschijnlijk was er een religieuze reden en zijn het religieuze tekens die alle gerelateerd zijn aan het geloof in wedergeboorte die geschonken wordt door twee Moedergodinnen dankzij hun ‘heilig huwelijk’ met hun partner de Stiergod. Blijkbaar geloofde men dat deze goden i.p.v. wedergeboorte ook regeneratie (weder schepping) konden schenken aan Ötzi’s door artrose aangetaste lichaamsdelen. De religieuze tekens en het tatoeëren (de acupunctuur) waren verschillende aspecten van de genezingsmethode voor de artrose waar Ötzi aan leed.

   

     

 

Foto links: Reconstruction door Kennis © South Tyrol Museum of Archaeology/Augustin Ochsenreiter.
Foto rechts: Enkele tatoeages gefotografeerd met speciaal UV licht. © South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac/Samadelli/Staschitz

Het beeldje van St. Geertruid
Dit is een door de natuur gevormde figuratieve vuursteenknol waarin men een zittend persoon kan zien. Ik spreek over een 'beeldje' vanwege de gegraveerde symbolen op de steen:  de 'V' en de 'tri-line', die gelezen kunnen worden als 'vogel' en 'vrouw' of 'godin'.
Ik beschouw deze steen daarom als een 'beeldje' dat men destijds heeft gezien als bezield door een Vogelgodin.  Van haar zijn veel keramische beeldjes gemaakt op de Balkan. De meest waarschijnlijke datering van de graveringen is de Lineaire Bandkeramiek: 5500 - 4900 voor Christus. 
           
 
          
De Halaf cultuur: ‘de bijzondere kunst, het geloof in wedergeboorte en het geloof in het paradijs’. 
De Halaf-cultuur is een prehistorische agrarische cultuur uit ca. 6.000 tot 5.000 jaar voor Christus die niet erg bekend is. Het gebied van deze cultuur bevindt zich voornamelijk in het zuidoosten van Turkije, Syrië en noord Irak.
Uit kunsthistorisch oogpunt blijkt de kunst uit de Halaf cultuur van belang vanwege het buitengewone karakter. Uit oogpunt van godsdiensthistorie is mijn onderzoek van belang omdat daaruit blijkt dat men in de Halaf cultuur nog geloofde in wedergeboorte zoals dat mijns inziens het geval was in het Jong Paleo van west Europa (ca. 40.000 – 10. 000 jaar voor heden).  Van de zes Jong Paleolithische goden zijn er vier in de Halaf cultuur terug te vinden: Maar in de Halaf cultuur dient zich ook een nieuwe religie aan waarin men gelooft in het paradijs (de tuin der goden) en het begrip ‘eeuwigheid’ belangrijk wordt.


Een blik op het paradijs


Beelden waarvoor ik mijn inspiratie vond bij de prehistorische kunst en religie

Deze door mij gemaakte beelden worden op webpagina 'Kunst' getoond. Zij worden hier, tenzij anders vermeld, ook te koop aangeboden. T.z.t. zal deze pagina worden uitgebreid met  prehistorische kunst, als ik een begin maak met het afbouwen van mijn verzameling prehistorische artefacten en andere oudheden. 
De interessantste stukken zal ik eerst te koop aanbieden aan musea in Nederland en België.
     

          


Marius Meulenberg.                                                                                                       Civiel ingenieur TUD en ZZP-er beeldhouwer.