Website Archeologie en Kunst

  Home      Een andere kijk op kunst en religie     OntcijferingVinčaschrift       Beeldje St. Geertruid       Kunst    
31-01-2019 Vernieuwd         google8868d886d9cbf696.html

 

Op deze website kunt u, door op bovenstaande links te klikken,  informatie te vinden over onderstaande onderwerpen.
Mijn boek 'Een andere kijk op de Kunst en Religie uit de Oude Steentijd'. 
In dit boek neemt de schrijver u mee op een  ontdekkingsreis.  Een reis langs kunstuitingen uit de Oude Steentijd. Hoe kunnen we ze interpreteren en waarin gelooft de eerste moderne Europese mens?  
De schrijver Marius Meulenberg is Civiel Ingenieur. Zijn belangstelling voor de archeologie groeit door jaren lang zoeken op akkers in Zuid-Limburg en BelgiŽ. Daar vindt hij veel prehistorische artefacten. 
Hij is ook professioneel beeldhouwer en is daardoor gewend om nauwkeurig waar te nemen. Hij maakt kennis met de beeldtaal uit de prehistorie, wat leidt tot een andere kijk op de kunst en religie uit de Oude Steentijd (het Paleolithicum).    

Op webpagina 'Een andere kijk op de Kunst en Religie' kunt U in het boek bladeren en de boekbespreking lezen van Dr. Annine van der Meer. U kunt hier ook het boek aanschaffen voor Ä 24,50
inclusief verzendkosten binnen Nederland.
 
Mijn boek 'Ontcijfering van een belangrijk deel van het Vinčaschrift  en de Bandkeramische schrifttekens'.
De ontcijfering van het Vinčaschrift en de Bandkeramische schrifttekens was slechts mogelijk omdat men dezelfde schifttekens gebruikte als in het Jong Paleo. Het zijn pars pro toto of stileringen van de kenmerkende lichaamsdelen waarmee men in het Jong Paleo de goden aanduidde. Zij zijn naakt en hebben dus geen attributen waaraan zij herkenbaar zijn. 
Feitelijk ben ik aan de ontcijfering van het Vinča schrift begonnen om te onderzoeken of mijn eerdere conclusies t.a.v. de kunst, de beeldtaal, de goden, de pars pro toto en de schifttekens uit het Jong Paleo juist zijn. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit.  Als mijn inzichten t.a.v. het Jong Paleo onjuist zijn zou er nu geen zinnige ontcijfering zijn van de tekens op de vele onderzochte voorwerpen uit de Vinča en Bandkeramische cultuur. Het Jong Paleo is dus een steen van Rosettta gebleken.

 

Het beeldje van St. Geertruid.
Dit is een door de natuur gevormde figuratieve vuursteenknol waarin men een zittend persoon kan zien. Ik spreek over een 'beeldje' vanwege de gegraveerde symbolen op de steen:  de 'V' en de 'tri-line', die gelezen kunnen worden als 'vogel' en 'vrouw' of 'godin'.
Ik beschouw deze steen daarom als een 'beeldje' dat men destijds heeft gezien als bezield door een Vogelgodin.  Van haar zijn veel keramische beeldjes gemaakt op de Balkan. De meest waarschijnlijke datering van de graveringen is de Lineaire Bandkeramiek: 5500 - 4900 voor Christus. 
        
 
      

Beelden waarvoor ik mijn inspiratie vond bij de prehistorische kunst en religie

Deze door mij gemaakte beelden worden op webpagina 'Kunst' getoond. Zij worden hier, tenzij anders vermeld, ook te koop aangeboden. T.z.t. zal deze pagina worden uitgebreid met  prehistorische kunst, als ik een begin maak met het afbouwen van mijn verzameling prehistorische artefacten en andere oudheden. 
De interessantste stukken zal ik eerst te koop aanbieden aan musea in Nederland en BelgiŽ.
     
          

Marius Meulenberg.                                                                                                         Civiel ingenieur TUD en ZZP-er beeldhouwer.